Kampanjen är avslutad

Bonus Challenge är över för denna gång. Välkommen tillbaka i nästa kampanj.

Boka resa på sas.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Poängintjäning

Utöver de Extrapoäng som du kan tjäna genom Bonus Challenge (som tillkommer utöver din vanliga intjäning) tjänar du förstås Baspoäng precis som vanligt när du reser. Här är några exempel på hur mycket Baspoäng du tjänar för en tur- och returresa med SAS. Antal poäng varierar beroende på biljettyp:<br /><br /> <ul><li>Inrikesflyg i Norden , samt mellan länder i Norden:<br />1 000 – 2 000 Baspoäng</li> <li>Norden – London:<br />2 000 – 4 000 Baspoäng</li> <li>Norden – Nice:<br />minst 3 000 – 6 000 Baspoäng</li> <li>Köpenhamn – San Francisco:<br />11 200 – 22 400 Baspoäng</li> <li>Köpenhamn – Shanghai:<br />10 400 – 20 800 Baspoäng</li></ul><br /> Dessutom tjänar Guldmedlemmar ytterligare 25% Baspoäng.

Tillbaka

Regler och villkor

<strong>Vem kan delta i Bonus Challenge?</strong><br /> Bonus Challenge är endast öppen för utvalda och inbjudna medlemmar i SAS EuroBonus.<br /><br /> <strong>Hur fungerar Bonus Challenge?</strong><br /> Med Bonus Challenge kan du tjäna Extrapoäng på dina tur- och returresor med SAS – om de motsvarar eller överstiger de antal som vi på SAS har estimerat att du ska göra. Bonus Challenge gäller resor mellan 14 april och 30 juni 2014 under förutsättning att du har registrerat dig i förväg. Bonus Challenge är öppen för registrering mellan 20 och 30 mars 2014, och du kan justera din utmaning under hela registreringsperioden. Du förbinder dig självklart inte att resa det antal resor som du har angivit.<br /><br /> <strong>Så deltar du i Bonus Challenge</strong><br /> För att tjäna Extrapoäng ska du uppge de antal tur- och retur resor som du tror att du kommer att göra med SAS utifrån vårt estimat, som är baserat på ditt tidigare resebeteende med SAS. Om du efter reseperiodens slut verkligen har genomfört de antal resor som du uppgett i Bonus Challenge, så tjänar du det antal Extrapoäng som vi angett på kampanjsidan. Har du rest mindre, får du inga Extrapoäng – men du får självklart Baspoäng precis som vanligt för alla dina resor. <br /><br /> <strong>Så beräknar vi dina Extrapoäng</strong><br /> Du tjänar Extrapoäng om du uppnår de totala antal tur- och returresor som du har uppgett att du ska genomföra. De Extrapoäng du får är baserat på ditt resebeteende och gäller oavsett destination och bokningsklass. Du kan maximalt få Extrapoäng för de antal resor som du har uppgett. <br /><br /> <strong>Så får du dina Extrapoäng</strong><br /> De Extrapoäng du tjänar i Bonus Challenge sätts in på ditt EuroBonus-konto senast 10 dagar efter uppnått mål, förutsatt att flygresorna finns registrerade på kontot. Om du har efterregistrerat flygresor efter 30 september 2014 och ej fått poäng inom 10 dagar ber vi dig att ta kontakt med Medlemsservice. <br /><br /> <strong>Undantag</strong><br/> Följande biljetter och flygningar kan inte tillgodoräknas inom ramen för Bonus Challenge: <ul><li>Bonusbiljetter, som du köpt för dina EuroBonus-poäng</li> <li>Code-share flygningar (som flygs av annat flygbolag än SAS)*</li> <li>Charter som flygs av SAS</li></ul><br /><br /> *) Med code-share flygning menas en kommersiell flygavgång som drivs av ett flygbolag, men marknadsförs av ett annat. Flygkoder som marknadsförs som SK3000-SK3999, SK6000- SK6999 och SK8000-SK9999 är code-share flygningar av SAS partner. Dessa avgångar ingår inte i Bonus Challenge.

Tillbaka